hero2

کانال یوتیوبی صابر صادقی

کانال یوتیوبی صابر صادقی
ساخته شده در 1402/11/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

هدف ماهیانه

این هدف دو مرحله دارد:
 پرداخت هزینه های اولیه تحقیقاتی مانند خرید منابع، انجام تحقیقات و مانند آن.

در مرحله دوم خرید تجهیزاتی مانند دوربین باکیفیت، میکروفن باکیفیت، طراحی دکور و ادیت ویدئوها.

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من صابر صادقی هستم؛ دانش آموخته جامعه شناسی و علاقمند به موضوعات فرهنگی و تاریخی. در یوتیوب کانالی دارم که در آن به موضوع تاریخ معاصر می‌پردازم. همچنین ویدئوهایی را در مورد اقوام ایرانی، ادیان و مذاهب در پهنه ایران و دیگر مسائل ایران درست می‌کنم.

چرا من در حامی باش هستم؟

هدف من این است که بررسی جامع و کاملی در مورد ایران در دوران معاصر داشته باشم. می‌خواهم ببینم بود ما 150 سال گذشته چگونه به وضعیت امروز ما منتهی شده است. بدیهی است در این مسیر باید ادیان و مذاهب و همچنین قومیت‌ها را هم بررسی کنم. با کمک به من در ایران راه شما به این پروژه کمک خواهید کرد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند