درباره من:

  • منو بشناس

    من یک طراح لباسم که از شهری به شهر و کشوری درحال انتقاله و عاشق سفر و روایت سفرهای جذابه برای کمک به آدمایی که دلشون برای سفر و کسب تجربه ضعف میره.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    توی پادکست سفرنامه خانه من میزبانتون هستم به صرف سفر و اتفاقات و تجربه هاش و اینجا اگر شما قابل بدونید به قدر یک آب میوه یا نوشیدنی خوش طعم و پر لذت من رو مهمون کنید تا لبی تر کنم و با لذت بیشتر و تداوم بهتر و با امکانات پیشرفته تری سفرنامه بخونم.


    شما میتونید از ۱۰۰۰ تومان تا هر چقدر که دوست دارید من رو مهمون کنید.

درحال بارگذاری صفحه...