hero2

پادکست سهند ایرانمهر

پادکست سهند ایرانمهر
ساخته شده در 1402/12/12
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

موضوع پادکست چیست؟ 

موضوعات این پادکست بیشتر در حوزه ادبیات، سیاست و اجتماع است 

چرا در حامی باش هستم؟ 

 حمایت های شما هم به استمرار و تأمین هزینه های تهیه پادکست کمک میکند و هم قوت قلب من برای ادامه کار است. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند