hero2

صالح اشرفی فاضل

صالح اشرفی فاضل
ساخته شده در 1399/2/26
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

صالح هستم. اگر بیشتر از یک بار مخاطب هر یک از کارهای من بودید، هرچقدر که در توانتون هست پرداخت کنید تا بتونم بازم کار کنم.

برای اینکه در این شغل بمونم و بتونم کار و پیشرفت بکنم نیاز به درآمد دارم. مخاطبانی دارم که بهم گفتن از کارام لذت بردن فکر میکنم ممکنه بخوان ازم حمایت کنن تا بتونم در موسیقی بمونم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند