hero2

سامورایی میم

سامورایی میم
ساخته شده در 1401/5/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

حمایت و بهتر شدن کیفیت میم ها

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

سامورایی هستم فعالیت طنز دارم


 

چرا من در حامی باش هستم؟

پول دوست دارم🗿 من به کمک شما احتیاج دارم اگر میم های ما را دنبال میکنید میتونین با حمایت مالی از ما حمایت کنید برای بهتر شدن میم ها

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند