hero2

samurraiyt

samurraiyt
ساخته شده در 1400/4/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

یه گیمر هستم و حدود یه سالی میشه ک وارد این گروه شدم.


چرا من در حامی باش هستم؟

برای اینکه دیده بشم و به هدفی ک میخوام برسم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند