شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    یه گیمر هستم و حدود یه سالی میشه ک وارد این گروه شدم.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    برای اینکه دیده بشم و به هدفی ک میخوام برسم.

درحال بارگذاری صفحه...