hero2

Sanixtv

Sanixtv
ساخته شده در 1399/7/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

هی سلام

من سانیکس هستم و به استیریم کردن علاقه ی زیادی دارم

پس میخوام به این کار مشغول باشم

هرگونه حمایت شما باعث دلگرمیه من💓💓

هرگونه حمایت شما از من صرف بهتر کردن استیریم میشه💙

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند