hero2

پادکست سریالی داستانی سیپینس | SAPIENS

پادکست سریالی داستانی سیپینس | SAPIENS
ساخته شده در 1400/10/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

سِیپینس کیه و چیه؟!

مدّت ها بود که ایده هایی در تیم ما رد و بدل می‌شد تا یک روز تصمیم گرفتیم آن ایده ها را به یک محتوا تبدیل کنیم و چی جذاب تر از یک پادکست سریالی! پس دست به کار شدیم و هر کسی یک گوشه ای از کار را بر عهده گرفت. 

درسته خیلی حرفه ای نبودیم و از امکانات کمی برخورد دار بودیم اما هر روز در حال پیشرفتیم و سعی در تولید پادکستی با کیفیت درخور شنوندگان عزیزمان تولید کنیم.

داستان سِیپینس کاملاً اورجینال بوده و از هیچ کتاب، فیلم و هر محتوای دیگری الهام نگرفته یا ترجمه نشده است.

 


چرا سِیپینس در حامی باش هست؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

تولید پادکست آن هم از نوع داستانی و سریالی بسیار زمان بر و هزینه بر می‌باشد. بعد از گذشت چندین ماه کار کردن با امکانات کَم تصمیم گرفتیم که به کمک شما ها مخاطبان عزیزمان کیفیت پادکست را افزایش دهیم تا هم دستمان در فصل های آینده سِیپینس باز باشد و هم از تبلیغات بعضاً نادرست و حوصله سر بر در پادکستمان جلوگیری کنیم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند