hero2

sarbaze

sarbaze
ساخته شده در 1400/3/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

هیچی

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من یه سرباز هستم که شکلم شبیه ماریو هست و مهارتم شبیه پرایس و هروز براتون یه میم یا دوتا میم میزارم 


چرا من در حامی باش هستم؟

چون دوست داشتم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند