hero2

پادکست ساتوری

پادکست ساتوری
ساخته شده در 1399/7/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من حسین میرشکرایی سازنده‌ی پادکست ساتوری هستم. از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ شروع به ساخت این پادکست کرده‌ام. من سال‌هاست که سرگرم مطالعه و بررسی فرهنگ‌ها و ادیان کشورهای چین و ژاپن و هند هستم و در این پادکست درباره‌ی آنها صحبت می‌کنم.

ادیان کهنی که در این کشورها نضج گرفتن و بالیدن و با روح و جان مردمان اونها در آمیختن، از جمله ادیانی هستند که در عصر محوری بنیان گذارده شدند.

پادکست ساتوری کاملا رایگان است و در این مدت بدون هیچ کمک مالی به کار خود ادامه داده است. پس از سپری شدن یک سال و نیم از فعالیت پادکست ساتوری ما تصمیم گرفتیم تا در حامی باش از شما شنونده‌‌های پادکست فارسی بخواهیم که از ما حمایت کنید تا پادکست به فعالیت خود ادامه دهد.


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند