hero2

تیم فوتسال دانش‌آموزی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی

تیم فوتسال دانش‌آموزی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی
ساخته شده در 1399/11/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

دانش آموزان دبیرستان در کنار تحصیل و کوشش به فعالیتهای ورزشی نیز پرداخته که موفقیت های چشمگیری داشته‌اند. ورزش به روحیه فعالیت در تحصیل آنان کمک به سزایی میکند. هم اینک برای شرکت در مسابقات کشوری نیازمند حامی مالی جهت تامین البسه برای تیم هستیم. مبلغ ناچیزی است. 

2میلیون تومان، که لبخند را برای آنان می‌سازد و آنان برای موفقیت برمیخزند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند