hero2

sdpodcast

sdpodcast
ساخته شده در 1399/12/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من رضا شهبازی هستم و در SDPodcast کتابهای با محوریت توسعه مهارت های نرم انتخاب میکنم، روخوانی میکنم و با شما به اشتراک میذارم.


چرا من در حامی باش هستم؟

قراره در موردش فکر کنم. در حال فکرینگ...

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند