hero2

سکرت هیتلر

سکرت هیتلر
ساخته شده در 1402/6/25
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

اضافه کردن نسخه کومونیست بازی

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من علی خبازیانم این اپلیکشن را برای دل خودم نوشتم


 

چرا من در حامی باش هستم؟

برای اینکه برخی از کاربران در مورد دونیت پرسیده بودند و اصافه کردن اکسپنشن ها نیازمند زمان گذاشتن بیشتر بود که قطعا دونشن نیتونه انگیزه ی خوبی براش باشه

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند