hero2

Serpico 🎩 سرپیکو

Serpico 🎩 سرپیکو
ساخته شده در 1399/8/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

سرپیکو هستم 🎩

یه آدم با طرز تفکر خودش ، من جوره دیگه ای بلد نیستم حرف بزنم ، مینویسم و میخونم که حرفمو بشنوی ، حسم بشناسی ، شاید یه جا حرفامون یکی بود ، حسمون یکی شد ، حالمون خوب شد


چرا من در حامی باش هستم؟

نتیجه ی حمایت ایجاد انگیزه اس فارغ از هر مقدار ، نفس این کار چراغ این راه رو روشن نگه میداره و هنرمند دلش به ادامه دادن گرم میشه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند