hero2

داستان “سومین نفر”

داستان “سومین نفر”
ساخته شده در 1400/1/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من یک نویسنده‌ی جوان هستم که از سه سال پیش به طور رسمی در حال انتشار نوشته‌هام در اپلیکیشنی مخصوص نویسنده‌ها به اسم واتپد هستم. 


چرا من در حامی باش هستم؟

حمایت خواننده‌های کتاب‌هام از من قطعاً باعث میشه انرژی بیشتری برای ادامه دادن کارهام داشته باشم. 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند