شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من یک نویسنده‌ی جوان هستم که از سه سال پیش به طور رسمی در حال انتشار نوشته‌هام در اپلیکیشنی مخصوص نویسنده‌ها به اسم واتپد هستم. 


    چرا من در حامی باش هستم؟

    حمایت خواننده‌های کتاب‌هام از من قطعاً باعث میشه انرژی بیشتری برای ادامه دادن کارهام داشته باشم. 

درحال بارگذاری صفحه...