hero2

شبگیر

شبگیر
ساخته شده در 1400/11/16
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

افزایش کیفیت دوماهنامه

افزایش کیفیت دوماهنامه( گسترش فعالیت و همکاری‌ها، پیاده‌سازی ایده‌ها، پرداخت دستمزد به نویسندگان، گرافیست و صفحه‌آرا و...)

شبگیر؛ دوماهنامۀ داستان کوتاه.

چرا من در حامی باش هستم؟

هر فعالیتی نیاز به حامی دارد چه برای آغاز و چه برای ادامه، در اولین گام حامی با خواندن، شنیدن، دیدن و به اشتراک گذاشتن اثر از آن حمایت می‌کند و در دومین گام این حمایت می‌تواند جنبه ی مالی پیدا کند که هم انگیزه‌ای برای گروه فعال شود و هم به ارتقا کیفیت یاری‌رساند.بی‌شک در این زمانۀ تاریک، کمک‌های هر چند اندک کورسوی امیدی برای کسانی خواهد‌بود که از میان بی‌نهایت راه، قدم در راه پر پیچ و خم داستان نهاده‌اند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند