شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    شبگیر، دو ماهنامه ی تخصصی داستان کوتاه است.در این دوماهنامه قصد داریم به نقد داستان های کوتاه،ارائه ی مقاله در زمینه های مرتبط به داستان کوتاه، گفتگو با داستان نویسان و پژوهشگر های حوزه ی داستان و معرفی مجموعه داستان ها بپردازیم.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    هر فعالیتی نیاز به حامی دارد چه برای شروع و چه برای ادامه ، در اولین گام حامی با خواندن، شنیدن و دیدن و به اشتراک گذاشتن حمایت می کند و در دومین گام این حمایت می تواند جنبه ی مالی پیدا کند که هم انگیزه ای برای گروه فعال شود و هم به ارتقا کیفیت یاری رساند.بی شک در این زمانه ی تاریک، کمک های هر چند اندک کورسوی امیدی برای کسانی خواهد بود که نوشتن همه چیزشان و البته شغلشان است.

درحال بارگذاری صفحه...