hero2

Shahinvazifedoust

Shahinvazifedoust
ساخته شده در 1399/3/18
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

از سن کم‌ ترانه سرایی شروع کرده  و  در حال حاظر در  عرصه ی نوازندگی و خوانندگی و ترانه سرایی در سبک راک فعالیت میکند و حمایت شما قدم بزرگی برای او میتواند باشد در عرصه ای که در حال حاظر زیر زمینی شناخته میشود...


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند