hero2

باشگاه شاهنامه پژوهان

باشگاه شاهنامه پژوهان
ساخته شده در 1402/3/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

باشگاه شاهنامه پژوهان ایران نهادیست مردمی و مستقل که در سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده است. اکنون از راه تارنمای باشگاه شاهنامه پژوهان و جشنواره ها و همایش های گوناگون در پیوند با شاهنامه مانند جشنواره ملی عکس شاهنامه، جشنواره شعر شاهنامه، جشنواره فیلم شاهنامه، جشنواره سفر به شاهنامه و آیین های سپاس و ... به کوشش های خود ادامه می دهیم.


همراهی شما باعث گسترش بیشتر فعالیت های ما خواهد شد

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند