hero2

shahram

shahram
ساخته شده در 1401/3/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

چه و چرا؟

در جایگاه پژوهشگر دانش نوروکالچر، نورومارکتینگ و نوروسوسیولوژی، رفتارشناسی گروهی و بازاریابی دانشگرا، با باور به اینکه گسترش یک سرزمین و بازار دانشورز به پیشرفت خود من نیز می انجامد، تازه ترین یافته و پژوهشهای روز این دانش را با هم‌میهنان ارجمند و بازاروَرزان گرامی، همرسانی می کنم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

نا گفته پیداست که پژوهش، ترجمه و نگارش کتاب و جستار و بروز رسانی داده‌های دانشورزانه نیازمند سپری کردن زمان بسیار و هزینه‌های سنگین است. و در کنار اینکه که همرسانی های من تا همیشه رایگان خواهد ماند، همراهی، همیاری و پشتیبانی شما در این رهاورد، مایه‌ی دلگرمی و انگیزه بیشتر می‌باشد.

روزگارتان نیک 🌻

زندگیتان زیبا  🌹

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند