شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  من مهندس مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد هستم

  تجربه ۱۲ سال مهندسی مکانیک در شاخه تاسیسات پروژه های بزرگ و کوچک را دارم.

  نهایتا نوع زندگی مرا به سمت فعاليت سرمایه‌گذاری سوق داد و به کلی در روال رشد به این نتیجه رسیدم که زندگی مهندسی پاسخگوی رشد بلند و بالا شخصی نشد.


  چرا من در حامی باش هستم؟

  دید باز و فرا سطحی نگر و اشتیاق به زندگی با کیفیت منجر به رسیدن به این سطح گردید.

درحال بارگذاری صفحه...