hero2

من و قلم

من و قلم
ساخته شده در 1399/6/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

با طبیعت و نجواهای عاشقانه اش زندگی میکنم به رسم خانه بدوشی...

هر انچه را با گوش جان میشنوم، مینویسم. ازطبیعت و یا روزمرگی...

به کار در زمینه ی آموزش و فعالیت های ورزشی مشغولم. و برای دل خویش مینویسم

چرا من در حامی باش هستم؟

داوطلب همراهی و حمایت مالی از فرشتگان اوتیسم هستم پس برای حمایت بیشتر، فعالیت ام را در هر زمینه ی مرتبط با فعالیت هایم بیشتر و بیشتر میکنم تا حامی تر باشم...

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند