شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  با طبیعت و نجواهای عاشقانه اش زندگی میکنم به رسم خانه بدوشی...

  هر انچه را با گوش جان میشنوم، مینویسم. ازطبیعت و یا روزمرگی...

  به کار در زمینه ی آموزش و فعالیت های ورزشی مشغولم. و برای دل خویش مینویسم

  چرا من در حامی باش هستم؟

  داوطلب همراهی و حمایت مالی از فرشتگان اوتیسم هستم پس برای حمایت بیشتر، فعالیت ام را در هر زمینه ی مرتبط با فعالیت هایم بیشتر و بیشتر میکنم تا حامی تر باشم...

درحال بارگذاری صفحه...