درباره من:

  • هدف ما در پادکست شیرکاکائو اینه که تاریخ شنیدن را مثل شیرکاکائو نوشیدن لذت بخش کنیم