شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من دانشجوی دکتری زبان انگلیسی هستم و درزمینه کامپیوتر نیز فعالیت دارم، پیج من درباره‌ی اخبار و رویدادهای هر روزه پیرامون تیم فوتبال پرسپولیس می‌باشد ک از طریق گذاشتن پست و متن انجام میشود. 


    چرا من در حامی باش هستم؟

    در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

درحال بارگذاری صفحه...