hero2

Sina_perspolis_news

Sina_perspolis_news
ساخته شده در 1400/3/23
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من دانشجوی دکتری زبان انگلیسی هستم و درزمینه کامپیوتر نیز فعالیت دارم، پیج من درباره‌ی اخبار و رویدادهای هر روزه پیرامون تیم فوتبال پرسپولیس می‌باشد ک از طریق گذاشتن پست و متن انجام میشود. 


چرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند