شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    فرزانه هستم.همیشه به دنبال یک اثرگذاری مثبت در جهان اطرافم بودم .من و دوستم با هم یکسری آکسسواری منزل تولید می کنیم که از جنس پنبه و کتان است .برای حمایت از محیط زیست  این جنس انتخاب شده.از اردیبهشت 99 شروع کردیم و کارها رادر اینستا می فروشیم .اما قصد از فروش اینها پیدا کردن بازار مطمینی است تا بتوانیم کارگاهی بزنیم که زنانی را مشغول کنیم انجا.


    چرا من در حامی باش هستم؟

    اینجا هستم تا بتوانم با حمایت شما .یک کارگاه راه بندازم .جایی را اجاره کنم و آن زنهای نیازمندی که می شناسم را بیارم سر کار و هنری بهشون یاد بدهم و درامدی براشون درست کنم.هرچی داشتم گذاشتم برای خرید چرخ و لوازم اولیه ..دیگه ادامه رویام معلق موند تا اینکه اینجا را دیدم ..به مهر و نگاه مثبت شما امیدوارم .. این رو هم بگم که چندتا دوست روانشناس دارم که قول مساعد داده اند که مهارت های زندگی بهتر را به زنانی که در استودیو میم مشغول بشوند یاد بدهند و از لحاظ روانی حامی آنها باشند.

درحال بارگذاری صفحه...