hero2

Taha Atect

Taha Atect
ساخته شده در 1400/7/17
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من طاها هستم از کانال Taha Atect و این لینکی شما وردش شدید لینک دونیت کانال ما است. لطفا تر حد توان خود کمک کنید


حمایت ها کجا می رود؟

همه دونیت صرف خرید تجهیزات برای بهتر شدن ویدیو ها می شود.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند