hero2

TAHER13

TAHER13
ساخته شده در 1400/9/06
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

طاهر سیزده

فعال در زمینه هیپ هاپ

شروع فعالیت از سال ۸۵ 

تا کنون

دوستان حمایت و کمک شما برای تیم ما انگیزه میده💎


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند