شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی میکنید؟

    من تاجیک هستم بازیکن تیم ملی والیبال دنبال اسپانسر هستم برای خودم‌که شرکت باشه و تبلیغاتشون رو پیراهن تیمم بزن


    چرا من در حامی باش هستم؟

    در حامی باش هستم بخاطر اینکه بتوانم‌ درکنار ورزش بتوانم درامد دیگه از‌جمله تبلیغات شرکت های معتبر‌به دست‌اورم

درحال بارگذاری صفحه...