hero2

TECHNOGAME تکنولوژی و گیم

TECHNOGAME تکنولوژی و گیم
ساخته شده در 1400/3/28
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

یه گروه هستیم و در زمینه آموزشای PC و موبایل و گیم تولید محتوا میکنم

چرا من در حامی باش هستم؟

برای بیشتر کردن فعالیت و بهتر کردن ویدیوها

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند