شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    تیم ما tedystudio تیمی مستقل است و در یک سال اخیر تمام تمرکز ما بر روی بازی خورشید سرخ بوده و خوشبختانه نظرات مثبتی هم از شما دوستان گرفتیم
    و برای ادامه مسیر پشتیبانی از بازی خورشید سرخ و پروژه های جدید به حمایت شما نیاز داریم


    چرا من در حامی باش هستم؟

    با حمایت از ما  در ادامه مسیر پشتیبانی کامل تر و بلند مدت تری از خورشید سرخ و پروژه های آینده ما میبینید

درحال بارگذاری صفحه...