hero2

انجمن تهران‌شناسی

انجمن تهران‌شناسی
ساخته شده در 1399/7/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

انجمن تهرانشناسی به عنوان یکی از انجمن‌های تخصصی در حوزه پژوهش مسائل پیرامون تهران و تهرانشناسی فعالیت می‌‌کند. بخشی از آثار این انجمن در قالب کتاب و نشریه منتشر و برخی دیگر از آنها در فضای دیجیتال منتشر می‌شود. طبعا حمایت شما از فعالیت‌های این انجمن به فرایند مستقل ماندن آن کمک کرده و همکاران ما را در تامین هزینه‌های انتشار آثار متعدد یاری رسانی می‌کند.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند