hero2

پادکست تکانه | ٰTekaneh

پادکست تکانه | ٰTekaneh
ساخته شده در 1400/1/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

ما کی هستیم و چه فعاليتی می کنیم؟

ما، نسیم گلستانی و مهرداد بزرگ، پادکست تکانه را تولید و منتشر می‌کنیم.


چرا در حامی باش هستیم؟

حمایت شما نشان‌دهنده میزان ارزشی است که برای کار ما قائلید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند