hero2

Telecast

Telecast
ساخته شده در 1399/11/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

خرید تجهیزات

پایه دوربین 

 نور 

 دکور

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

گروه تلکست / Telecast

GameCast

FilmCast

TechCast

Just One Music

Game Analysis

چرا من در حامی باش هستم؟

ما شبانه روز در تلاش برای پیدا کردن ایده های نو و جدید برای تولید محتوا هستیم و این مسئله هزینه زیادی را از ما کسر می کند.

گروه تلکست به امید آنکه بتواند بوجه کافی را برای ادامه کار خودش جذب کند به حامی باش آمده ایم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند