hero2

آن

آن
ساخته شده در 1399/7/25
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

چه فعالیتی میکنم؟

ما درتوییتر آن به اشتراک عکس و مطالب زیبا و عاشقانه میپردازیم.

چرا من در حامی باش هستم؟

به قول محمد امین چیتگران در پادکست رادیو بندر تهران "گمان کنید می‌خواهید ما را به یک چای یا قهوه دعوت کنید" لطفا از ما حمایت کنید، حتی کوچیک ترین مبلغ که 1,000 تومن است، شاید برای شما کم اهمیت و کوچیکه ولی برای بزرگ ترین اتقاق ممکنه.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند