شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    کتایون زند هستم و هدفم به اشتراک گذاشتن آموزه هایی است که به زندگی خودم کمک زیادی کرده اند.
    آموزه هایی برای آزاد کردن روح و جان وجود از بندِ منِ ذهنی.


    چرا من در حامی باش هستم؟

     با حمایت از اینکار به من برای برآورده ساختن هدفم و گسترش هر چه بیشترِ روشنایی این آگاهی کمک می‌کنید.

درحال بارگذاری صفحه...