hero2

پادکست روشنایی

پادکست روشنایی
ساخته شده در 1400/5/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

کتایون زند هستم و هدفم به اشتراک گذاشتن آموزه هایی است که به زندگی خودم کمک زیادی کرده اند.
آموزه هایی برای آزاد کردن روح و جان وجود از بندِ منِ ذهنی.


چرا من در حامی باش هستم؟

 با حمایت از اینکار به من برای برآورده ساختن هدفم و گسترش هر چه بیشترِ روشنایی این آگاهی کمک می‌کنید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند