درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    سولیکس هستم و در کار تولید متالب تنذ هستم😂🗿


    چرا من در حامی باش هستم؟

    برای پیشرفت بیشتر و بالا بردن سطح ویدیو ها 

    (دخلو خرج نمیخونه)😂🗿

درحال بارگذاری صفحه...