hero2

Please donate

Please donate
ساخته شده در 1399/2/03
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من tikpie هستم و میخوام اولین فعالیت های خودم رو در یوتیوب شروع کنم.


چرا من در حامی باش هستم؟

تا به اهدافم برسم

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند