hero2

آرامشی برای ادامه

آرامشی برای ادامه
ساخته شده در 1401/12/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

بیشتر از ۶ سال هستش که با هم روزهای بد و خوب زیادی رو کنار هم بودیم و قطعا بیشتر هم میشه .

چرا من در حامی باش هستم؟

روزنه امید و دلخوشی در این آشفته بازار کاری جامعه

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند