hero2

TOXIGAMEحمایت مالی

TOXIGAMEحمایت مالی
ساخته شده در 1400/8/21
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من ابوالفضل ایرانی هستم تولید کننده محتوا

انواع محتوا های گیمینگ بازی های مختلف 

هدف من سرگرم کردن و آموزش هست از تولید محتوابرای تولید محتوا به تجهیزات و وسایل مناسبی لازم است که این تجهیزات با پول خریداری می‌شوند و شما با دونیت میتونید که به من در ساخت ویدیو های بهتر کمک کنید

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند