hero2

True Crime Files Podcast

True Crime Files Podcast
ساخته شده در 1400/7/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من سِودا هستم و از روی علاقم به داستان های جنایی، این پادکست رو در فروردین ۱۴۰۰ درست کردم.


چرا من در حامی باش هستم؟

این پادکست، رایگان بوده و رایگان خواهد ماند. کمک مادی شما ;من رو در راه ساختن پادکست بهتر یاری می کنه.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند