hero2

باشگاه نوآفرینی توسکانو

باشگاه نوآفرینی توسکانو
ساخته شده در 1401/10/07
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من حمیدرضا مختاری هستم؛ بنیانگذار باشگاه نوآفرینی توسکانو. از زمانی که خودم را شناختم تا الان که هیات علمی بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هستم دغدعه‌ی فرهنگ داشتم. سرانجام ترویج فرهنگ نوآوری را مهمترین راهکار برای حل بسیاری از مشکلات ریشه‌ای کشاورزی کشور یافتم. 

ما در باشگاه نوآفرینی توسکانو برآنیم که نوآوران حوزه کشاورزی و رشته‌های مرتبط با آن را مورد حمایت قرار دهیم و آنها را به هم و به سرمایه‌گذاران، خیران و بخش‌های دولتی مرتبط وصل کنیم. به طور خلاصه: شناسایی، جذب و هم‌رسانی نوآوران در قالب تیم یا افراد و معرفی آنها به نهادهای رشدی مثل شتابدهنده‌ها، کارخانه های نوآوری، مراکز نوآوری و ...به همراه مشاوره به کسب و کارهای بزرگتر برای همسویی با زیست بوم نوآوری کشاورزی کشور. در این میان ایجاد فرهنگ نوآوری در بخش کشاورزی و بخش‌های مرتبط با آن از هدف‌های مهم ما به حساب می‌آید. 

شعار باشگاه

 

ما برای وصل کردن آمدیم.

چرا من در حامی باش هستم؟

 از ابتدای امسال به طور جدی و تمام وقت انرژی‌ام را صرف حمایت از نوآوران نوپا در بخش کشاورزی کرده‌ام. اما همانطور که همه به خوبی می‌دانند فرهنگسازی نوآوری آن هم در بخش کشاورزی به شدت غیر تجاری و کسب درآمد از آن حتی برای حفظ وضع موجود دشوار است. به همین دلیل تصمیم گرفتم از خیران برای حمایت از این باشگاه و فعالیت‌های آن کمک بگیرم. شما می‌توانید در صفحه «باشگاه نوآفرینی توسکانو» در اینستاگرام ما را دنبال کنید و اگر احساس خوبی به فعالیت‌های ما داشتید از ما حمایت مادی و معنوی به عمل آورید. در عین حال یکی از حمایت‌های خیلی موثر شما نقد فعالیت‌های ما و ارائه‌ی راهکار برای بهبود آنهاست. 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند