hero2

اومامی پادکست

اومامی پادکست
ساخته شده در 1399/1/27
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما در اومامی پادکست سعی داریم ابعاد مختلف صنعت رستوران را بررسی کنیم، با افراد حرفه ای این صنعت به بحث و گفتگو میشینیم و برای شما داستان رستوران های خاص را تعریف میکنیم.


چرا من در حامی باش هستم؟

با توجه به هزینه های زیاد تولید محتوای با کیفیت، کمکهای شما هرچند کوچیک میتونه کمک بزرگی برای ما باشه.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند