شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

  من یک دانش آموز 16 ساله هستم و کار اصلی من تولید آموزش و ادبیات و گویندگی است ولی با توجه به افردا محتاج شهر خود و محتاجینی که با آن ها آشنا شدم این صفحه را راه اندازی کردم تا با کمک شما تیم فرشته های ناشناس را ابجاد کنم


  چرا من در حامی باش هستم؟

  این صفحه فقط درجهت کمک به محتاجین است 

  و همچنین ایجاد تیم فرشته های ناشناس

  با هر حمایت هر کدام از شما فرشته های ناشناس

  برای هرکدام از محتاجین لباس.مواد غذایی و هروسیله ی مورد نیاز گرفته میشود 

درحال بارگذاری صفحه...