hero2

ارومیه24

ارومیه24
ساخته شده در 1402/8/01
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

«ارومیه24» در طول فعالیتش، همواره بر استقلال رأی خود پافشاری کرده است و با این باور، با رویکردی انتقادی به تحلیل اخبار و وقایع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارومیه و آذربایجان‌غربی و نیز کردستان پرداخته است. این امر بدون آنکه «ارومیه24» به حزب، تشکل یا جریان سیاسی و یا افراد حقوقی و حقیقی خاصی وابسته باشد، محقق شده است. پس دور از انتظار نیست که «ارومیه24» نیز به تنگناهای اقتصادی گرفتار شود.

ارومیه24 متشکل از فعالین رسانه‌ای جوانی است که به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند و معتقدند که مشارکت همگانی در روندهای سیاسی و اجتماعی شهر و استان باید سرلوحه مسئولین قرار بگیرد.
 

چرا من در حامی باش هستم؟

قطعا حمایت‌های معنوی و کمک‌های مالی به این پایگاه خبری، موجب بهتر شدن کیفیت خروجی و محصولات آن شده و ضمن ایجاد بستر گسترش شبکه نویسندگان، ارومیه24 را در پیشبرد این رسالت یاری خواهد.

کمک های دریافتی صرف تولید محتواهای جدید و به‌روز از جمله: مقاله، ترجمه، کلیپ، پادکست و کاریکاتور، انتخاب دبیران وب سایت و کانال، خرید کتاب، برگزاری نشست، سازماندهی رویدادها و یادبود مفاخر، انتشار کتاب، برگزاری نشست های ادبی از جمله خانی خوانی/پژوهی و موارد مشابه دیگر و نیز افزایش کیفیت خروجی های این رسانه خواهد شد.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند