hero2

Vaghefsho

Vaghefsho
ساخته شده در 1400/10/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

واقف شو محفلی برای ترویج فرهنگ گرانقدر وقف است و ما در آن سعی بر این داریم تا با قدرت هرچه تمام تر در راستای ترویج این فرهنگ والا بکوشیم.


 

چرا من در حامی باش هستم؟

هدف ما برای حضور در حامی باش ، آن‌است که بتوانیم به کمک حمایت های شما مردم گرامی ، فرهنگ وقف را هرچه بیشتر گسترش دهیم.

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند