وارونا اینجا وارونا اونجا وارونا همه جا

عشق و صلح و دیگر هیچ

شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    من وارونا موجودی ناشناخته هستم که علاقه به نوشتن دارم و در کنارش خالق هنرهای دستی هستم و بخشی از فروش مخلوقاتم رو هدیه میدم به عزیزانی که بیشتر من بهش احتیاج دارن. طبیعت رو دوست دارم و تلاش میکنم کمتر باعث آلوده شدنش بشم و با همراهی همه شما و دست در دست زمین رو پاک میکنم...

    از بخش بیشتر کمکهای شما برای شادی دلهای دیگه استفاده میکنم و یه بهش کوچیکش رو هم برای شروع هدفی که دارم پس انداز میکنم تا بتونم یه کارگاه کوچولو راه بندازم و کارهای دستی زنان سرپرست خانوار رو اونجا مشغول به کار کنم و بفروش برسونم.

    چرا من در حامی باش هستم؟

    وقتی با حامی باش آشنا شدم دیدم چه راه خوبیه که درعین حال که میتونم با کمک دیگران عشق هدیه بدم خودم هم میتونم به هدفم نزدیکتر بشم.

درحال بارگذاری صفحه...