hero2

Vinesh

Vinesh
ساخته شده در 1401/8/30
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

وینش، سایت معرفی و نقد کتاب مستقلی است که به هیچ نهاد دولتی، گروه، محفل و ناشری وابسته نیست. تیم تحریریه و نویسندگان وینش سعی دارند به کتاب‌های جدیدالانتشار مطرح در همه زمینه‌های غیردرسی بپردازد. وینش در نظر دارد از موضع ناظری مستقل به صنعت فرهنگی تولید و توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی بپردازد. 

وینش شکل قدیمی کلمه بینش است به معنای بصیرت و روشن‌بینی؛ کیفیتی که از دیرباز با کتاب و کتابت همراه و هم‌معنا بوده است. 

چرا من در حامی باش هستم؟

سال‌های سخت مربوط به یک دوره یا ملت خاص نیست. تاریخ سرشار است از روزهای سخت؛ گاه در گیرودار یک بیماری سهمگین، گاهی هم در کوران حوادث سیاسی یا فشارهای اقتصادی. کتاب‌ها می‌توانند تجربیات سال‌های سخت را ثبت و منتقل کنند. تا علاوه بر امیدبخشی، راه‌های گذر و تاب آوردن را نشان دهند. وینش از این پس با اختصاص دادن بخشی از مطالب خود با عنوان «سال‌های سخت»، تلاش می‌کند با نگاهی به سال‌های سخت ایران و جهان و ایجاد چشم‌اندازی از نمای بیرونی و درونی «سال‌های سخت» جهان‌بینی مخاطبین خود را به «سال‌‌های سخت» تغییر داده و به کمک علوم انسانی، نظریات مختلف را درباره «گذار» از شرایط سخت بیان کند. امید است وینش در ایجاد این بینش نقش موثری داشته باشد. 

عمل در اين راستا و كمك به اين هدف يك انتخاب است. ما تا به امروز اين انتخاب را داشته ايم و مسئوليت آن و هزينه هاي آن را متقبل شده ايم.  شما هم ميتوانيد در اين انتخاب سهيم شويد.  

 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند