درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    ساحل صالح هستم و حدود چهار سال هست که در زمینه کیک فعالیت میکنم.

    چرا من در حامی باش هستم؟

    متاسفانه همزن اصلی من که بیشتر درآمدم از اون بود از کار افتاد و من مجبور هستم برای ادامه ی کارم یک همزن حرفه ای جدید تهیه کنم.

درحال بارگذاری صفحه...