درباره من:

  • من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

    ساحل صالح هستم و حدود چهار سال هست که در زمینه کیک فعالیت میکنم.

    چرا من در حامی باش هستم؟

    موفق شده بودم یک کارگاه اجاره کنم یرای کارم که با شروع کرونا و گرون شدن خونه ها صاحب خونم بیرونم کرد و دیگه با بودجم نتونستم جای جدید بگیرم. برای اجاره ی کارگاه جدید به کمک شما نیاز دارم.

درحال بارگذاری صفحه...