hero2

واکمن

واکمن
ساخته شده در 1399/3/29
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

واکمن با دغدغه‌ی پرداختن به جریان فرعی موسیقی ایران شکل گرفته و در تلاش است با معرّفی آثار و هنرمندان این جریانِ موسیقی، دامنه‌ی گسترده‌تری از مخاطبین را برای این جریان فراهم کند و ضمن این معرفی نکات و نقدهایی را نیز با مخاطبین خود به اشتراک بگذارد.


چرا من در حامی باش هستم؟

اول اینکه واکمن هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری تولید می‌شود و همین امر هزینه‌های تولید آن را چند برابر کرده است؛ دوم اینکه با توجه به استقبال مخاطبین از واکمن، قصد داریم فعالیت‌هایمان را گسترش دهیم و تولید و تهیه‌ی قسمت‌های بعدی واکمن را به صورت میدانی، در نقاط مختلف کشور، ادامه دهیم؛ کمک و حمایت شما ما را در این مسیر یاری کرده و باعث می‌شود دلگرم‌تر و ثابت‌قدم‌تر در این مسیر گام برداریم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند