hero2

آموزشیار آب

آموزشیار آب
ساخته شده در 1402/11/14
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

ما گروهی از کنشگران و محققان کارشناسان حوزه آب و منابع طبیعی مستقر در استان بوشهر هستیم که فکر می کنیم آموزش نسل آینده مهمترین مسئولیت اجتماعی مان است و  بر آن اهتمام می ورزیم. ما باور داریم که ما سهم آنها را از منابع آب و منابع طبیعی تخریب کرده ایم و اکنون وظیفه داریم به نسل آینده کمک کنیم تا برای آینده شان و حل چالش های آینده زمینی که ما برایشان ساخته ایم آماده شوند و  باور کنند که می توانند تغییری برای نجات زمین ایجاد کنند.

 

چرا من در حامی باش هستم؟

ایجاد  ایجاد یک جامعه با سواد آب به جوامع ما این امکان را می دهد که به منابع ارزشمند ارزش داده و تصمیمات آگاهانه بگیرند. چارچوب مفهومی ما از اصول سواد آب به عنوان پایه ای برای ایجاد جامعه ای با سواد آب عمل می کند. نحوه کار ما عملی، تعاملی و تشویق تفکر انتقادی در مورد آب و موضوعات علمی  است. ما در وبسایت مان همه فعالیتهای خود را مستندسازی کرده و ارائه میدهیم.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند