hero2

English with White7777

English with White7777
ساخته شده در 1399/2/31
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

معلمی هستم عاشق آموزش و عاشق متدهای آموزشی متنوع، فعالیت من در اینجا آموزش سطوح مختلف زبان های زنده ی دنیاست مخصوصا زبان انگلیسی که زبان بین المللی و بسیار کاربردی محسوب میشه.


چرا من در حامی باش هستم؟

برای انجام کارهای زمان بری چون آموزش به حمایت مالی نیاز دارم تا بتونم وقت بیشتری را برای آماده کردن فایل ها بکنم و همچنین با هر حامی انگیزه ی بیشتری برای ادامه ی کارم پیدا کنم .

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند